Nawigacja

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie Nr  8/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 02.01.2018 r.

 

 

w sprawie:

zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2017/2018 oraz zwołania zebrania Zespołów Wychowawców oraz zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

 

zarządzam:

 

 1. Pierwszy okres roku szkolnego 2017/2018 kończy się w dniu 26.02018 r. w związku z tym oceny klasyfikacji śródrocznej należy podać do dnia 17.01.2018 r. /środa/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 23.01.2018 r. /wtorek/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VII i G2 – G3 na godz. 1430.
 3. Zwołuję na dzień 24.01.2018 r. /środa/ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
 4. Planowany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji śródrocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/ oraz informacji z realizacji działań wychowawczych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018.
  3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 23.01.2018 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VII i G2 – G3 Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen z zachowania za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018
  4. Przyjęcie Uchwały Nr 11/MMXVII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 24.01.2018 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnego 2017/2018.
  5. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018.
  6. Przedstawienie analizy i wniosków z przeprowadzonego próbnego egzaminu gimnazjalnego dla klas G3 w grudniu 2017 r.:
   1. język polski – mgr Jolanta Furtak,
   2. historia i wos – mgr Agata Wyskoczyńska,
   3. matematyka – mgr Izabella Ralska,
   4. przedmioty przyrodnicze – mgr Małgorzata Krok,
   5. język angielski – Beata Kosela Ćwierz
 5. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  7/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 15.12.2017 r.

 

 

w sprawie:

            Organizacji pracy w dniu 22 grudnia 2017 r./piątek/ - Szkolna Wigilia.

 

na podstawie:

            art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 1. W dniu 22 grudnia  2017 odbędą się tradycyjne spotkania wigilijne zespołów klasowych oraz uroczysty apel wigilijny. Organizacja pracy w tym dniu przebiega według poniższego harmonogramu:
  1. Na dwóch pierwszych lekcjach (do godz. 800 do godz. 940 klasowe spotkania wigilijne - zajęcia z wychowawcami.
  2. około godziny 1000 uroczysta akademia Bożonarodzeniowa
  3. Organizacja odowozów uczniów z klas byłego gimnazjum w tym dniu od godziny 1115
 2. Wszyscy uczniowie przychodzą w dniu 22 grudnia 2017 /piątek/ w strojach galowych.
 3. W piątek w dniu 22 grudnia 2017 kuchnia nie wydaje obiadów.
 4. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się 2 stycznia 2017 r. /wtorek/.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  4/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 06.11.2017 r.

 

 

w sprawie:

 1. Organizacji pracy w dniu 10.11.2017 r. /piątek/ z okazji Święta Niepodległości.
 2. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 3. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 10.12017 r. /piątek/ na lekcji 4  - godzina 1045 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu w szkole obowiązuje strój galowy:
  1. dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
  2. chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarna spodni.
 2. Zwołuję na dzień 15.11.2017 r. - /środa/ na godzinę 1430 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego - odpowiedzialny mgr J. Chęciński;
  3. Omówienie i analiza egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - odpowiedzialni cz. hum. mgr G. Drożdż, cz. jęz.  J. Chęciński, cz. przyr.    M. Krok;
  4. EWD 2017 - odpowiedzialny A. Jasek
  5. Omówienie statutu szkoły i przyjęcie uchwały w sprawie statutu szkoły;
  6. Sprawy bieżące
 3. Zwołuję na dzień 16.11.2017 r. - /czwartek/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

           Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611
  122 735 598

Galeria zdjęć