Nawigacja

Zarządzenia i komunikaty dyrektora

Zarządzenie Nr  7/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 15.11.2018 r.

 

 

w sprawie:

 

 1. Organizacji „Cecyliady” – konkurs piosenki.
 2. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 3. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2018 r. poz. 996, tekst jednolity z dnia 24.05.2018 r./

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 20.12018 r. /wtorek/ o godzinie 1700 odbędzie się coroczna impreza szkolna „Cecyliady” – konkurs piosenki. Obecność nauczycieli obowiązkowa.
 2. Zwołuję na dzień 26.11.2018 r. - /poniedziałek/ na godzinę 1445 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Omówienie i analiza egzaminu gimnazjalnego 2018 r. – odpowiedzialni:
   1. cz. hum. mgr Agnieszka Jasek,
   2. cz. jęz. mgr Joanna Pieron
   3. cz. przyrodnicza mgr Grażyna Kasprzycka.
  3. EWD 2018 - odpowiedzialny mgr Andrzej Jasek
  4. Wstępne szkolenie z zakresu przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego;
  5. Przyjęcie Uchwały Nr 1MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wskazania przez radę pedagogiczna sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia.
  6. Sprawy bieżące
 3. Zwołuję na dzień 21.11.2018 r. - /środa/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć