Nawigacja

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie Nr  4/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 06.11.2017 r.

 

 

w sprawie:

 1. Organizacji pracy w dniu 10.11.2017 r. /piątek/ z okazji Święta Niepodległości.
 2. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 3. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 10.12017 r. /piątek/ na lekcji 4  - godzina 1045 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu w szkole obowiązuje strój galowy:
  1. dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
  2. chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarna spodni.
 2. Zwołuję na dzień 15.11.2017 r. - /środa/ na godzinę 1430 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego - odpowiedzialny mgr J. Chęciński;
  3. Omówienie i analiza egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - odpowiedzialni cz. hum. mgr G. Drożdż, cz. jęz.  J. Chęciński, cz. przyr.    M. Krok;
  4. EWD 2017 - odpowiedzialny A. Jasek
  5. Omówienie statutu szkoły i przyjęcie uchwały w sprawie statutu szkoły;
  6. Sprawy bieżące
 3. Zwołuję na dzień 16.11.2017 r. - /czwartek/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

           Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • Szkoła: 122 735 598

Galeria zdjęć