Nawigacja

Zarządzenie Nr 16/16/17

dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni

z dnia 07.06.2017 r.

w sprawie:

 1. zwołania zebrania Zespołu Wychowawców Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni,
 2. zwołania zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni,
 3. zwołania zebraniaRady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni podsumowującego rok szkolny 2016/2017
 4. organizacji nauki w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2016/2017.

na podstawie:

art. 36 ust.1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 07.10.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz. 1943 tekst jednolity. z dnia 02.12.2016 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 13 ust.1 pkt. 9; §40 pkt. 2 ust. 5; Statutu Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni (tekst ujednolicony z dnia 03.12.2015 r. z późniejszymi zmianami).

zarządzam:

 1. Zwołuję na dzień 12.06.2017 r. /poniedziałek/ na  godzinę 1430zebranie Zespołu Wychowawców Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni, dotyczące omówienia ocen z zachowania za rok szkolny 2016/2017.
 1. Zwołuję na dzień 19.06.2017 r. /poniedziałek/ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni.
 2. Zwołuję na dzień 23.06.2017 r. /piątek/ po zakończeniu roku zebranie Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni podsumowujące rok szkolny 2016/2017.
 3. Organizacją pracy w ostatnim tygodni zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2016/2017:
  • Festiwal Talentów - 22.06.2017 r. /czwartek/ - godzina 1800wg oddzielnego harmonogramu,
  • 22.06.2017 r. /czwartek/ - uroczyste zakończenie roku szkolnego  pożegnanie klas III wg harmonogramu:
   • godziny 1015 - uroczyste przekazanie sztandaru dyrektorowi gimnazjum,
   • około godziny 1020 - apel z okazji zakończenia roku szkolnego i pożegnanie klas III,
   • wręczenie nagród i wyróżnień
 4. r./piątek/ - zakończenie roku szkolnego:
  • godzina 800 - Msza Święta na zakończenia roku szkolnego,
  • rozdanie świadectw.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie dowozów uczniów na zajęcia szkolne

w ostatnich dniach nauki

Harmonogram dowozów i odwozów w dniach 22, 23 i 24 czerwca 2016 r.

1.  Środa 22.06.2016 r.

 • zajęcia dydaktyczne kończą się po lekcji 6 - odwóz wg kolejności do godziny 1330.
 • przywóz uczniów na Festiwal Talentów na godzinę 1800 wg następującej kolejności:
  • Zasań pierwszy przystanek 1730,
  • Łęki - godz. 1735,
  • Poręba - godz. 1745,
 • odwóz - około godz. 1930 - 1945.

2.  Czwartek 23.06.2016 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego

 • przywóz - wg codziennego harmonogramu,
 • odwóz - około godziny 1200.

 

3. Piątek 24.06.2016 r. - zakończenie roku szkolnego

Msza Św. i rozdanie świadectw

 • przywóz - wg codziennego harmonogramu,
 • odwóz - około godziny 930.

 

 

Zarządzenie Nr 19/15/16

dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni

z dnia 10.06.2016 r.

w sprawie:

 1. zwołania zebrania Zespołu Wychowawców Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni,
 2. zwołania zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni,
 3. zwołania zebraniaRady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni podsumowującego rok szkolny 2015/2016
 4. organizacji nauki w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2015/2016.

na podstawie:

art. 36 ust.1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 07.10.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. poz. 2156 z 2015 r. późniejszymi zmianami) oraz § 13 ust.1 pkt. 7, pkt. 9c; § 14 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 Statutu Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni z dnia 27.11.2007 r. z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

 

 1. Zwołuję na dzień 20.06.2016 r. /poniedziałek/ na  godzinę 1330zebranie Zespołu Wychowawców Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni, dotyczące omówienia ocen z zachowania za rok szkolny 2015/2016.
 2. Zwołuję na dzień /20.06.2016 r./ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni.
 3. Zwołuję na dzień 24.06.2016 r. /piątek/ po zakończeniu roku zebranie Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni podsumowujące rok szkolny 2015/2016.
 4. Organizacją pracy w ostatnim tygodni zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016:
  1. Festiwal Talentów - 22.06.2016 r. /środa/ - godzina 1800wg oddzielnego harmonogramu,
  2. 23.06.2016 r. /czwartek/ - uroczyste zakończenie roku szkolnego  pożegnanie klas III wg harmonogramu:
   • godziny 815 - uroczyste przekazanie sztandaru,
   • około godziny 820 - apel z okazji zakończenia roku szkolnego i pożegnanie klas III,
   • wręczenie nagród i wyróżnień
 5. 24.06.2016 r./piątek/ - zakończenie roku szkolnego:
  • godzina 800 - Msza Święta na zakończenia roku szkolnego,
  • rozdanie świadectw.

 

Ogłoszenie

z dnia 28.09.2015 r.

w sprawie wyborów

 Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej

 1. W tajnym głosowaniu wzięło udział 202 osób /słownie: dwieście dwie / na 224 co stanowi 90% wszystkich uprawnionych do głosowania. Oddano 202 głosy w tym 196 głosów ważnych.
 2. Poszczególni kandydaci na Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej otrzymali:
  1. Rafał Cygan                                              83        głosy
  2. Jarosław Skóra                                         113      głosów
 3. Największą ilość głosów otrzymał Jarosław Skóra, w związku z powyższym Przewodniczącym Szkolnej Rady Uczniowskiej został:                   Jarosław Skóra ucz. klasy III B

 

 

Zarządzenie Nr 1/15/16

dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni

z dnia 14.09.2015 r.

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni

na podstawie:

art. 36 ust.1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 07.10.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 18 ust.1 pkt. 4; § 22, § 23 i § 24 Statutu Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni z dnia 27.11.2007 r. z późniejszymi zmianami

zarządzam:

 

Zwołuję na dzień 17.09.2015 r. - /czwartek/ na godzinę 1430 posiedzenie Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni

przewidziany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń rady;
 2. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2015/2016;
 3. Przedstawienie i przyjęcie planów pracy: psychologa szkolnego, świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej, doradztwa zawodowego na rok szkolny 2015/2016;
 4. Zatwierdzenie planu działań na rok szkolny 2015/16;
 5. Przyjęcie zmian w wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli,
 6. Przyjęcie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołu Wychowawców;
 7. Przedstawienie analizy i wniosków z egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2014/2015:
  1. mgr Marta Bednarz - część humanistyczną,
  2.  mgr Jadwiga Kaczmarczyk - część przyrodnicza
  3.  mgr Anna Lenart - część językowa
 8. EWD za rok szkolny 2014/2015 - mgr Andrzej Jasek
 9. Przedstawienie analizy i wyników badania wyników nauczania z fizyki po klasie I - mgr Małgorzata Krok
 10. sprawy bieżące.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • Szkoła: 122 735 598

Galeria zdjęć