Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • "Jeżdżę z głową" progekt gminny na 2021r.

  Gmina Myślenice planuje realizować w 2021 r. projekt „Jeżdżę z głową”, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych  nauki jazdy na nartach (zjazd),
  Zajęcia będą  realizowane na stoku narciarskim w Myślenicach Chełm-Zarabie. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć, odbędą się w grupach do 10 osób, w wymiarze od 16 zajęć ( 8 wyjazdów 2h) dla każdego uczestnika, w terminie od około 15 stycznia do 31 marca 2021 r.
  Gmina Myślenice wraz z Urzędem Marszałkowskim (w przypadku dofinansowania) zapewni: wynagrodzenie opiekuna grupy (nauczyciel ze szkoły), zapłaci za przywóz/odwóz uczniów (przewoźnik), zapłaci za wypożyczony sprzęt na stok (narty, kask, kijki), zapłaci za korzystanie ze stoku (karnety), pokryje wynagrodzenie instruktorów narciarstwa. Za udział w projekcie rodzic będzie jednak musiał uiścić opłatę w wysokości 100 zł.
  Każda ze szkół może wytypować 1 grupę, maksymalnie 10 osobową (na którą przypadać będzie jeden instruktor i jeden opiekun).
  Prosimy chętnych uczniów klasy II- IV o zapisy u p. Cyganek (601 442 744). Projekt jest dedykowany w pierwszej kolejności dla uczniów, którzy jeszcze nie korzystali z tej formy zajęć. Proszę aby zadeklarowani uczniowie nie rezygnowali z zajęć w trakcie projektu, bo w ten sposób blokują miejsce innym chętnym.

  J.C.

 • Nauczanie zdalne

  Zarządzenie dyrektora:

  Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. / Dz. U. z 2020 poz. 1870 z dnia 23 października 2020 r/

  zarządzam:

  1. Od dnia 09.11.2020r. do 29.11.2020 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy hybrydową na pracę zdalną ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
  2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem zasobów platformy MS Teams oraz dziennika Librus zgodnie z dostosowanym przez wychowawców podziałem godzin.
  3. Uczniowie klas IV-VIII pracują w trybie zdalnym.
   1. Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin;
   2. Zleca się by nauczyciel 60% czasu zajęć przypadającego na tydzień, przeprowadził on-line;
   3. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
   4. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
  4. Nauczyciele zasadniczo pracuję z budynku szkoły. Nauczyciel może pracować zdalnie po otrzymaniu zgody przez dyrektora, po złożeniu uzasadnionego wniosku o zmianę formy pracy ze stacjonarnej na zdalną.
  5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 09.11.2020 r.

   

 • Nauczanie hybrydowe - organizacja pracy

  Od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy stacjonarnej na hybrydową ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.

  Uczniowie klas I-III pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.

  Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na formę pracy w trybie zdalnym.

  1. Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin;
  2. Zleca się by nauczyciel 60% czasu zajęć przypadającego na tydzień, przeprowadził on-line;
  3. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  4. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.

  Zgodnie z wytycznymi Gminy Myślenice nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne w budynku szkoły macierzystej lub po uzgodnieniu z innymi dyrektorami z budynków tych szkół, w których wcześniej prowadzili lekcje.

 • Akcja Sprzątanie Świata 2020

  21 września (poniedziałek) zostanie przeprowadzona akcja "Sprzątanie Świata" na 2 ostatnich lekcjach.

  W razie niepogody, zostanie wyznaczony inny termin.

  Rejony sprzątania:

  klasy I-III - teren wokół szkoły (termin do uzgodnienia),

  klasy 4a, 4b - boisko sportowe, teren wokół szkoły,

  klasa 5a - plac zabaw,

  klasa 6b - przystanek,

  klasa 6a - teren wokół strażnicy,

  klasy 7a, 7b - boisko sportowe "Skalnik", droga do boiska,

  klasa 7c - teren za rzeką,

  klasy 8a, 8b - teren wokół kościoła, droga rowerowa na "Skalnik".

  Uczniów prosimy o przyniesienie rękawiczek!

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Podział godzin

  Od 21 września - drobne poprawki w PLANIE LEKCJI.

  Poprawki wprowadzane są w związku z zajęciami dodatkowymi dla uczniów.

 • Zebrania z rodzicami

  1. klasy 1 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 17:00
   1. klasa 1b   sala Nr P07,
   2. klasa 1a    sala Nr P06,
   3. rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym do budynku P.
  2. klasy 2 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 17:00
   1. klasa 2b   sala Nr P23
   2. klasa 2a    sala Nr P22,
   3. rodzice wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię budynku P.
  3. klasy 3 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 17:00
   1. klasa 3b   sala Nr G08
   2. klasa 3a    sala Nr G03,
   3. rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.
  4. klasy 4 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 17:00
   1. klasa 4b   sala Nr G08
   2. klasa 4a    sala Nr G03,
   3. rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.
  5. klasa 5 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 17:00
   1. klasa 5a    sala Nr P23
   2. rodzice wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię budynku P.
  6. klasy 6 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 17:00
   1. klasa 6b   sala Nr G20,
   2. klasa 6a    sala Nr G16,
   3. rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.
  7. klasy 7 /czwartek/ 17.09.2020 r na godzinę 17:00
   1. klasa 7c    sala Nr G08
   2. klasa 7b   sala Nr P23,
   3. klasa 7a    sala Nr G16,
  8. klasy 8 /czwartek/ 17.09.2020 r na godzinę 17:00
   1. klasa 8a    sala Nr G03,
   2. klasa 8b   sala Nr G20.

  Wejście na teren szkoły tylko z zakrytymi ustami i nosem.

 • Publikacja podziału godzin

  Udało się rozwiązać problemy kadrowe związane z j. angielskim!

  Plan lekcji został opublikowany!

  Bardzo przepraszam (I.Szczepaniak) w opublikowanym planie lekcji są błędy związane z salami. Chodzi o j.angielski i panią J.Pieron. Klasy pani J.Pieron na j.angielskim nie przenoszą się do nowych sal!

  Postaram się to wyprostować w najbliższych dniach.

 • Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

  Uczniowie nie korzystają z szatni, nie przebierają obuwia, udają się bezpośrednio do swojej sali szkolnej.

  Przed szkołą i na korytarzach szkolnych obowiązują maseczki lub przyłbice.

  Do szkoły zostaną wpuszczeni tylko rodzice uczniów klas pierwszych pod warunkiem noszenia maseczek lub przyłbic.

  Harmonogram czasowy dla klas:

  Klasy 1a i 1b na godz. 9:00 - na dużej sali gimnastycznej - wejście od strony byłego boiska.

  Klasy 2a i 2b na godz. 9:20 - 2a sala P10, 2b sala P12.

  Klasy 3a i 3b na godz. 9:40 - 3a sala P20, 3b sala P11.

  Klasa 4b na godz. 10:00 - sala P22.

  Klasa 5a na godz. 10:20 - sala P23.

  Klasa 4a na godz. 9:00 - sala G03.

  Klasa 6a na godz. 9:15 - sala G07.

  Klasa 6b na godz. 9:30 - sala G18

  Klasa 7a na godz. 9:45 - sala G16.

  Klasa 7b na godz. 10:00 - sala G17.

  Klasa 7c na godz. 10:15 - sala G09.

  Klasa 8a na godz. 10:30 - sala G08.

  Klasa 8b na godz. 10:45 - sala G20.

 • Publikacja Podziału Godzin

  Bardzo przepraszamy, ale poblikacja podziału godzin na dzień dzisiejszy jest niemożliwa.

  Opracowany i uzgodniony z sześcioma innymi szkołami plan (11 nauczycieli pracuje w innych szkołach), został anulowany ze względu na problemy kadrowe. O pewnych decyzjach nauczycieli dowiedzieliśmy się w ostatnim tygodniu wakacji.

  Brakuje nam nauczyciela j.angielskiego (15 godz.). Proponujemy pracę w trzy dni w tygodniu (np. poniedziałek, środa, piątek). Chętnych prosimy o kontakt. Na mnieszą liczbę godzin też się zgadzamy.

  Wstępny plan zostanie podany w poniedziałek lub wtorek (1 września).

 • Stałe sale lekcyjne dla klas

  W związku z wytycznymi władz, w obecnym roku szkolnym klasy będą uczyły się w stałych salach lekcyjnych.

  Oznacza to, że uczniowie nie będą przemieszczali się na zajęcia z poszczególnych przedmiotów (wyjątek - informatyka i wychowanie fizyczne). Klasy I-III oraz 4b i 5a pozostaną w budynku P. Klasy 4a oraz 6 do 8 w budynku G. Szatnie dla uczniów zostaną rozdysponowane zgodnie z powyższym przydziałem budynków.

  Przydział klas do sal przedstwia się następująco:

  1a - P06 - szatnia w budynku P

  1b - P07 - szatnia w budynku P

  2a - P10 - szatnia w budynku P

  2b - P12 - szatnia w budynku P

  3a - P20 - szatnia w budynku P

  3b - P11 - szatnia w budynku P

  4b - P22 - szatnia w budynku P

  5a - P23 - szatnia w budynku P

  4a - G03 - szatnia w budynku G

  6a - G07 - szatnia w budynku G

  6b - G18 - szatnia w budynku G

  7a - G16 - szatnia w budynku G

  7b - G17 - szatnia w budynku G

  7c - G09 - szatnia w budynku G

  8a - G08 - szatnia w budynku G

  8b - G20 - szatnia w budynku G

  W dni, w których nie pada deszcz, uczniowie nie wchodzą do sztatni tylko bezpośrednio do sali lekcyjnej.

  Nie przebierają butów, wierzchnie okrycia zostawiają w przewidzianym miejscu sali.

   

 • Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

  Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego zostanie podana po czwartkowej radzie pedagogicznej.

  Nie przewidujemy akademii, tylko spotkania z wychowawcami w różnych terminach dla poszczególnych klas. (Komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany w piątek 28 sierpnia).

  Nadal obowiązuje wewnętrzna procedura bezpieczeństwa opublikowana na naszej sronie głównej.

  W nowym roku szkolnym, uczniowie będą uczyli się w tej samej sali, niezależnie od przedmiotu. Lista sal przyporządkowana do konkretnej klasy zostanie opublikowana w podziale godzin. W budynku P uczyć się będą klasy I-III oraz prawdopodobnie klasa 5a. W budynku G reszta klas. Drzwi łącznika zostaną zamknięte, aby uczniowie nie mieszali się na przerwach. Sklepik szkolny, prawdopodobnie nie będzie działał.

  Wszystkie powyższe informacje mogą zostać zmienione.

 • Podział uczniów klas pierwszych 2020/21

  Podział uczniów klas pierwszych do 1a i 1b został dokonany.

  Informacji udziela sekretariat szkolny. W związku z RODO listy nie będą publikowane.

 • ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły odbędzie się w formie spotkań indywidualnych z wychowawcami wg. harmonogramu na małej i dużej sali gimnastycznej (klasy A mała sala gimnastyczna, klasy B duża sala gimnastyczna):

  1.   8:00 – 8:30    -          klasy I, 
  2.   8:30 – 9:00    -          klasy II,
  3.   9:00 – 9:30    -          klasy III,
  4.   9:30 – 10:00  -          klasy IV (duża sala gimnast.) i VIc (mała sala gimnast.),
  5.  10:00 – 10:30 -          klasy V,
  6.  10:30 – 11:00 -          klasy VI (bez VIc),
  7.  11:00 – 11:30 -          klasy VII,
  8.  11:30 – 12:00 -          klasy VIII,

  Uczniowie przychodzący do szkoły jak również rodzice im towarzyszący, muszą mieć założone maseczki na twarz oraz zdezynfekować dłonie przy wejściu do budynku szkoły.

  Msza Święta na zakończenia roku szkolnego – termin zostanie podany przez ks. Proboszcza.

 • Konsultacje dla uczniów klas IV-VII

  Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV - VII

  obowiązujący od 1.06.2020 r.

  jest dostępny pod tym linkiem kliknij RTF kliknij PDF

 • Zwrot książek i podręczników do biblioteki

  HARMONOGRAM ZWROTÓW KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

  Aby ograniczyć czas oczekiwania  i  zachować dystans społeczny, wyznaczono godziny zwrotu dzieląc klasy 4-8 na grupy tak  jak na informatyce, klasy 1-3 wg numerów z dziennika.
  Nieliczna klasa nie podlega podziałowi.

  KLASY 4-8

  KLASA         DATA                              GRUPA-  GODZINA

  4A  /01 . 06 poniedziałek/    Gr. 1- 11.00-13.00

                                                 Gr. 2- 13.00-15.00

  5A  /02. 06 wtorek/               Gr.1- 11.00-13.00

              Gr. 2 - 13.00-15.00

  5B  /03. 06     środa/            Gr. 1- 11.00-13.00

                                               Gr. 2-  13.00-15.00

  6A  /04. 06 czwartek/           Gr. 1- 11.00-13.00

                                                 Gr. 2-13.00-15.00

  6B /05. 06 piątek/                  Gr. 1- 11.00-13.00

                                                 Gr. 2- 13.00-15.00

  6 C /08. 06 poniedziałek/      cała klasa 11.00-12.00

  7A  /08.06 poniedziałek/       Gr. 1- 12.00-13.00

                                                  Gr. 2- 13.00-14.00

  7B  /08.06 poniedziałek/     cała klasa 14.00-15.30

  8A /19. 06 piątek/                Gr. 1- 8.00 - 9.00

                                                Gr. 2- 10.00–11.00

  8B /19. 06 piątek/                Gr. 1- 11.00-12.00

                                                 Gr. 2- 12.00-13.00

  KLASY 1-3

  1A      /09. 06 wtorek/  cała klas  10.00-11.30

  1B      /09. 06 wtorek/  cała klasa 11.30-13.00

  2A      /09. 06 wtorek/  Nr 1-10  13.00–14.00

                                                  Nr 11-22 14.00-15.00

  2B     /10. 06 środa/               Nr 1-10  10.00-11.00

                                                  Nr 11-21 11.00-12.00

  3A      /10.06 środa/               Nr 1-10 12.00–13.00

                                                  Nr11-20         13.00-14.00

  3B    /10.06 środa/                  Nr 1-10 14.00-15.00

                                                  Nr 11-19 15.00-16.00

 • Konsultacje ósmoklasistów

  Harmonogram konsultacji dla klas 8

  obowiązujący od 25.05.2020 r.

  jest dostępny pod tym linkiem kliknij

  Podział na grupy tak jak na informatyce.

 • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa od 25 maja

  Od 25 maja 2020r. wprowadzamy (w związku z pandemią COVID -19)

  wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły

  Procedury obowiązują: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcję, pracowników obsługi oraz inne osoby kontaktujące się ze szkołą.

  Treść procedury bezpieczeństwa jest dostępna tutaj Procedury bezpieczeństwa

 • Wytyczne na egzamin ósmoklasisty

  WYTYCZNE DLA UCZNIÓW

  dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty

   

  Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

  Środki bezpieczeństwa osobistego

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  3. [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
   2. wychodzi do toalety
   3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

  Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

  1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
   ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
   niż do 29 maja 2020 r.
  2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w wytycznych.

  Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

  1. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
   1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
   2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
   3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
   4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
   5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  2. [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
  3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć