Nawigacja

Zarządzenia i komunikaty dyrektora

Zarządzenie Nr  9/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 04.01.2019 r.

 

 

w sprawie:

zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2018/2019 oraz zwołania zebrania Zespołów Wychowawców oraz zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. Nr 996 z 2018 tekst jednolity z dnia 2018.05.24. /

 

zarządzam:

 

 1. Pierwszy okres roku szkolnego 2018/2019 kończy się w dniu 101.2019 r. w związku z tym oceny klasyfikacji śródrocznej należy podać do dnia 02.01.2019 r. /środa/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 07.01.2019 r. /poniedzialek/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VIII i G3 na godz. 1430.
 3. Zwołuję na dzień 09.01.2019 r. /środa/ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
 4. Planowany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji śródrocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/ oraz informacji z realizacji działań wychowawczych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019.
  3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 07.01.2019 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VIII i G3 Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen z zachowania za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019
  4. Przyjęcie Uchwały Nr 17/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 07.01.2019 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnego 2018/2019.
  5. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019.
  6. Sprawy bieżące.

 

 

Zarządzenie Nr  8/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 12.12.2018 r.

 

 

w sprawie:

Organizacji pracy w dniach 5, 6, 7 grudnia 2017 r. /wtorek, środa, czwartek/ - próbny egzamin gimnazjalny dla klas 3 dotychczasowego gimnazjum.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / tekst ujednolicony z dnia 24 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami/

 

zarządzam:

 

 1. W dniach 18, 19 i 20  grudnia  2018 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty i próbny egzamin gimnazjalny dla klas III dotychczasowego gimnazjum.
 2. Rozpoczęcie egzaminu ósmoklasisty o godzinie 800
  1. 18.12.2018 r. /wtorek/ - 
   • 800 egzamin z języka polskiego - trwa 120 min - czas wydłużony do 60 min.
  2. 19.12.2018 r. /środa/:
   • 800 egzamin z matematyki - trwa 100 min - czas wydłużony do 50 min,
   • min
  3. 21.12.2018 r. /czwartek/ - egzamin z zakresu języka obcego - angielskiego.
   • 800 na poziomie podstawowym trwa 90 min - czas wydłużony do 45 min,
 3. Rozpoczęcie egzaminu gimnazjalnego o godzinie 1030
  1. 18.12.2018 r. /wtorek/ - 
   • 1030 egzamin w części historia i wos - trwa 60 min - czas wydłużony do 20 min.
   • 1200 egzamin z języka polskiego - trwa 90 min - czas wydłużony do 45 min.
  2. 19.12.2018 r. /środa/:
   • 1030 egzamin z przedmiotów przyrodniczych - trwa 60 min - czas wydłużony do 20 min,
   • 1200 egzamin z zakresu matematyki - trwa 90 min - czas wydłużony do 45 min
  3. 20.12.2018 r. /czwartek/ - egzamin z zakresu języka obcego.
   • 1000 na poziomie podstawowym trwa 60 min - czas wydłużony do 20 min,
   • 1140 na poziomie rozszerzonym 60 min - czas wydłużony do 30 min
 4. Próbny egzamin ósmoklasisty i próbny egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie na dużej sali gimnastycznej, sali Nr G03, świetlica G04.
 5. W tym dniu będą wyłączone dzwonki.
 6. Przyjazd i odwóz  uczniów klas III dotychczasowego gimnazju na egzamin próbny:
  1. przyjazd zgodnie harmonogramem przywozów:
   • wtorek i środa wyjazd z pierwszego przystanku na Zasani godz. 850 a następnie zgodnie z kolejnością
   • czwartek wyjazd z pierwszego przystanku na Zasani godz. 920 a następnie zgodnie z kolejnością
  2. odwóz;
   • wtorek i środa godz. 1445,
   • czwartek 1320
 7. Za nauczycieli biorących udział w pracach w komisjach nadzorujących zostaną wyznaczone zastępstwa.
 8. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać na dolnym korytarzy w budynku G.

 

 

Zarządzenie Nr  7/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 15.11.2018 r.

 

 

w sprawie:

 

 1. Organizacji „Cecyliady” – konkurs piosenki.
 2. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 3. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2018 r. poz. 996, tekst jednolity z dnia 24.05.2018 r./

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 20.12018 r. /wtorek/ o godzinie 1700 odbędzie się coroczna impreza szkolna „Cecyliady” – konkurs piosenki. Obecność nauczycieli obowiązkowa.
 2. Zwołuję na dzień 26.11.2018 r. - /poniedziałek/ na godzinę 1445 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Omówienie i analiza egzaminu gimnazjalnego 2018 r. – odpowiedzialni:
   1. cz. hum. mgr Agnieszka Jasek,
   2. cz. jęz. mgr Joanna Pieron
   3. cz. przyrodnicza mgr Grażyna Kasprzycka.
  3. EWD 2018 - odpowiedzialny mgr Andrzej Jasek
  4. Wstępne szkolenie z zakresu przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego;
  5. Przyjęcie Uchwały Nr 1MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wskazania przez radę pedagogiczna sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia.
  6. Sprawy bieżące
 3. Zwołuję na dzień 21.11.2018 r. - /środa/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć